Ja podeu realitzar la justificació econòmica del Contracte Programa 2015

El període de justificació del Contracte Programa 2015 – dels projectes en matèria de serveis socials, immigració, infància i adolescència, família i polítiques d’igualtat comença el dia 4 de gener de 2016 i finalitza l’1 de febrer de 2016.

El fitxer PDF de justificació econòmica, els models de llistat de professionals de la fitxa 1 i de la resta de fitxes que en requereixen (6, 7, 19, 30.1, 31.1, 32 i 33), el model de costos de SAD Social i el model de la memòria d’activitat de la fitxa 7 estan disponibles per a ser descarregats en el mateix EACAT.

El servei de presentació i tramesa de la justificació econòmica del Contracte Programa 2015 s’inicia el dia 4 de gener de 2016 i restarà obert fins l’1 de febrer de 2016, ambdós inclosos.