Signat un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per impulsar e-SET

La presidenta de l’AOC i consellera de Governació i Relacions Institucionals, Meritxell Borràs, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, han signat aquest migdia el conveni de col·laboració entre aquestes entitats per tal d’impulsar e-SET.
La presidenta de l’AOC ha destacat “la capacitat de col·laboració de les administracions d’aquest país per oferir un millor servei a la ciutadania” tot ressaltant que cal arribar als municipis petits “no només posant els mitjans, sinó fent que les eines siguin de fàcil ús pels seus ajuntaments”.
En la mateixa línia la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, ha afirmat quehem signat aquest conveni perquè els ajuntaments més petits tinguin accés als models d’administració digital”.
a3c8ebc2-3de3-448c-adeb-46de4bcb0786
A través del conveni, l’AOC es compromet a facilitar el coneixement d’e-SET, homogenitzar la tecnologia a tots els ajuntaments que facin servir aquesta tecnologia i a coordinar les evolucions del sistema per garantir una versió actualitzada per a tots els ajuntaments que la facin servir. Per la seva banda, la Diputació de Barcelona es compromet a donar suport tècnic i econòmic als ajuntaments de la demarcació que vulguin implantar aquesta metodologia i establir un pla per implementar-la en tres fases (pilot, extensió i consolidació).
e-SET combina el desplegament d’un sistema de treball i de gestió comú, -estàndard i optimitzat per ajuntaments petits-, amb un conjunt de solucions d’administració electrònica (ERES, e-TRAM, Seu electrònica, e-Tauler, e-NOTUM, solucions d’autenticació i de signatura electrònica…), per a desplegar un model comú d’administració electrònica i de gestió òptim per ajuntaments de fins a 5.000 h.El seu objectiu és disposar d’un model d’administració electrònica que vagi més enllà de la utilització singular dels aplicatius produïts per l’AOC, i asseguri que les administracions locals de petit format, puguin compartir un sistema de treball que els permeti sumar recursos, minorar costos, i enfortir les seves xarxes de col·laboració, conjuntament amb un millor servei a la ciutadania.

Actualment e-SET està implantat a 19 municipis catalans i en fase de desplegament en altres 18.

 

Veure més detall d’e-SET.

Veure la nota de premsa del Departament de Governació i Relacions Institucionals.