Rècord absolut del servei EACAT tràmits

Via Oberta, e-TRAM i e-NOTUM, el millor octubre de la història servei

Aquest mes d’octubre, el servei d’EACAT tràmits ha gestionat 67.694 tramitacions, fet que suposa un increment d’un 70% respecte el mes de setembre. Aquestes alçades de l’any, ja s’han assolit les 400 mil tramitacions, gairebé tocant el total de l’any passat.

Els serveis que han tingut un octubre rècord han estat: Via Oberta, que ha sumat 1,7 milions d’intercanvis, dels quals el 52% han estat consultes per a la concessió d’ajuts, subvencions i beques; només calen 100 mil consultes més per superar l’any 2014;  l’e-TRAM, amb més de 3.000 tramitacions. Cal destacar que el 74% corresponen a la tramitació de la “Instància genèrica”; finalment, l’e-NOTUM, amb més de 29 mil notificacions, de les quals quasi el 50% pertanyen a la Generalitat de Catalunya. Només calen 11 mil notificacions més i es superarà la xifra de l’any passat.

Respecte el servei de factura electrònica e.FACT, aquest mes s’han gestionat 188.937 factures. A conseqüència dels imperatius legals, s’ha incrementat l’ús del servei més d’un 1300% amb relació a l’any passat. Com és habitual, l’ens més actiu és l’Institut Català de la Salut, amb el 16% de les factures gestionades.

Aquest també ha estat el mes del servei e-Valisa que permet enviar i registrar documents en format electrònic internament a la Generalitat de Catalunya. Ha assolit un rècord de documents registrats, 7.269, el 40% dels quals els ha gestionat el Departament d’Ensenyament.

També cal destacar l’e-Tauler, que ha superat ja l’activitat de l’any passat en més de 4.000 documents i el Programari de Signatura Avançada (PSA), que ha assolit el màxim de signatures des que es recullen les dades.

Aquest mes quasi tots els serveis del Consorci AOC tenen un nivell òptim de disponibilitat, al voltant del 98,7%.

Mitjançant l’enllaç següent, podeu accedir a l’informe complet de les dades d’activitat dels servei. Octubre 2015.