Ja podeu sol·licitar les subvencions per al Programa Treball i Formació (PRMI 2015)

S’obre la convocatòria, mitjançant l’Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol, per a la concessió de les subvencions del Programa Treball i Formació per a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció amb administracions locals, de l’any 2015, i s’aproven les bases reguladores.

El Programa Treball i Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) consisteix en millorar la qualificació professional de les persones en situació d’atur mitjançant l’experiència laboral derivada d’un contracte de treball subvencionat i la formació ocupacional transversal.

Aquest Programa és una actuació de foment de la contractació de les persones amb greus dificultats econòmiques i socials ateses per renda de solidaritat que s’inclou en el marc del Pla Individual d’inserció i Reinserció social i laboral.

Les actuacions a desenvolupar són:

– Accions d’experiència laboral que consisteixen en la contractació de les persones participants per part de les entitats beneficiàries per a la realització de treballs de caràcter públic i interès social, durant 6 mesos a jornada completa.

– Accions de formació ocupacional de com a màxim 30 hores que té per objecte el desenvolupament de competències transversals, d’assistència obligatòria per part de les persones participants durant la jornada laboral.

El termini de presentació de sol·licituds és del 7 d’agost al 18 de setembre de 2015 .

Els gestors d’EACAT trobareu aquest servei amb la denominació “SOC – Programa Treball i Formació (PRMI) 2015“.