Ja podeu sol·licitar la subvenció per a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional

band-691224_1280Ja podeu sol·licitar a EACAT la subvenció per a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional.

El termini per presentar sol·licituds finalitza el 05/05/2015.

Les entitats locals o universitats públiques només poden presentar la sol·licitud a través d’EACAT.

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d’ajuts en règim de concurrència, publicades mitjançant la Resolució CLT/2383/2014, de 17 d’octubre. Aquestes bases generals han estat modificades per l’acord publicat mitjançant la Resolució CLT/266/2015, de 3 de febrer, i per l’acord publicat mitjançant la Resolució CLT/412/2015, de 5 de març.

b) Les bases específiques de l’annex de l’Acord del Consell d’Administració de l’ICEC de 28 de gener de 2015, publicat mitjançant la Resolució CLT/467/2015, de 3 de març.

c) La normativa general de subvencions.

Els gestors d’EACAT trobareu aquest servei amb la denominació “ICEC – Subv. Festivals de música en viu”.