Vigència dels certificats digitals del Consorci AOC

Les entitats de certificació intermèdies de la jerarquia del Consorci AOC han entrat en la fase final de la seva vigència i el Consorci AOC ha iniciat les tasques per gestionar aquesta situació, aplicant el criteri de racionalització que us van comunicar el passat mes de novembre: canvis a la jerarquia de certificació del Consorci AOC.

Aquest procés de caducitat obliga que des del dia 7 de gener de 2015 tots els certificats que s’emeten des de les entitats de certificació d’Administració Local (EC‐AL) i de Secretaria d’Administració i Funció Pública (EC‐SAFP) caduquin el dia 7 de gener de 2019 i, per tant, la seva vigència és lleugerament inferior a 4 anys.

Causes alienes al Consorci AOC estan allargant aquesta situació. Som conscients del greuge econòmic que això suposa i, per aquest motiu, la renovació d’aquests certificats es compensarà afegint el temps necessari a la vigència dels nous certificats.

Per a qualsevol qüestió al respecte podeu contactar amb el nostre Centre d’Atenció a l’Usuari.