La satisfacció dels usuaris del servei de suport estableix un rècord al desembre

nps

Font: Informe suport desembre 2014

El Consorci AOC publica mensualment un informe sobre el Servei de Suport, responent a la seva voluntat de servei a les Administracions Públiques de Catalunya i en el seu compromís de transparència en la gestió dels seus productes i serveis.

L’informe recull l’evolució mensual de diferents indicadors al llarg del 2014. Entre aquests indicadors destaquen: el grau de compliment de l’Acord de Nivell de Servei de Suport, les peticions de suport ateses, l’índex de satisfacció dels usuaris, les altes de serveis gestionades, etc.

En aquest sentit, respecte a les peticions rebudes (consultes, incidències, etc.) aquest desembre ha augmentat el percentatge de compliment del nivell de servei i les peticions del servei de suport han disminuït un 12% respecte el mes de novembre, situant-se, però, lleugerament per sobre de la mitjana de peticions mensuals del 2014.

Per altra banda, la satisfacció dels usuaris, se situa en xifres molt positives, assolint el record del 2014. En aquest sentit, en un baròmetre de l’1 al 10, en els diferents paràmetres, se situa al voltant del 8,5, lleugerament per sobre del mes anterior i en relació amb l’NPS*, se situa en un nivell excel·lent, amb un 65,79%.

Pel que fa a les altes de serveis, aquest darrer mes aquestes han augmentat un 20% les sol·licituds d’altes i modificacions, sobretot gràcies a l’increment de les peticions d’alta del servei e.FACT, que ha experimentat aquest darrer mes 351 peticions d’alta.

En relació a l’acord de nivell de servei, aquest mes ha augmentat el compliment del nivell de servei, situant-se en tots els serveis, per sota dels 15 dies establerts.

En relació amb la formació, el mes de desembre s’ha assolit un rècord tant en hores de formació com en número d’alumnes a les mateixes.

Podeu consultar l’informe complet en el següent enllaç: Informe

Aquest informe és addicional a l’informe que mensualment es publica sobre l’activitat de la resta de serveis del Consorci AOC, que també us recomanem de visitar.

* Les sigles “NPS” corresponen a Net Promoters score, un sistema de mesurament de la satisfacció dels usuaris que resta a les valoracions positives (9 i 10), les negatives (1-6), tot descartant les valoracions mitges, considerades passives (7 i 8). 

Al sistema NPS, l’objectiu és arribar a l’ideal del 100% de votacions de 10. No obstant, el fet de restar al percentatge de nous i deus, les valoracions de l’u al sis, ho fa extremadament difícil. A títol orientatiu, les empreses tecnològiques es mouen entre el 10 i el 50%.