Publicat el tretzè informe sobre l’avenç de l’Administració electrònica als ens locals

Mapa tràmitsEl Consorci AOC presenta el tretzè informe sobre l’e-Administració, corresponent al mes de febrer de 2014, amb noves dades sobre el grau d’adopció dels serveis d’Administració electrònica als ens locals catalans.

Les principals dades a destacar d’aquest informe són:

   • L’augment d’ajuntaments que disposen de carpeta del ciutadà. Al mes de juliol de 2013 eren 108 i avui 147, el que suposa un augment de 4 punts percentuals. Aquesta mateixa tendència es reflecteix en l’àmbit comarcal, on més del 40% del consells comarcals disposen de carpeta del ciutadà en el seva pàgina web.
   • El tauler electrònic d’anuncis o edictes al web és un servei que l’ofereixen actualment 606 ajuntaments, fet que suposa un increment del 10% respecte l’anterior anàlisi. Cal destacar que el 22% d’aquests ens tenen l’ e-TAULER del Consorci AOC, que permet la publicació i la gestió d’edictes electrònics mitjançant Internet i que és integrable amb la seva seu electrònica , de la que disposen un 31% dels ens. Respecte als consells comarcals, n’hi ha vuit més amb seu electrònica (un 68% del total) i 34 amb tauler electrònic (quasi un 83% dels 41 consells).
   • També han pujat significativament els ens amb visor cartogràfic (20 més) i d’urbanisme (39 més)
   • Cal destacar que ha pujat significativament la cessió de les dades del padró a altres administracions. Amb la recent incorporació de Cadaqués, Cassà de la Selva, Espot i la Guingueta d’Àneu s’ha arribat a la xifra de 826 ajuntaments (el 87% dels ens) que implica que el 88% de la població catalana està coberta per aquest servei.
   • A nivell municipal, la normativa reguladora de la seu i el registre electrònic ha experimentat un ascens important. Pel que fa als ajuntaments, s’han aprovat 45 normatives mentre que a nivell comarcal només s’han aprovat dues de seu.
   • Respecte a les notificacions i factures electròniques, encara són pocs ens ajuntaments que les incorporen (no arriben al 14%); en canvi, els consells comarcals que les fan servir superen el 60%.

Aquest informe es basa en l’anàlisi exhaustiu dels webs dels 947 ajuntaments i dels 41 consells comarcals en un període de temps limitat de l’1 de gener al 14 de febrer d’enguany.

Podeu consultar les dades del 13è informe i dels estudis anteriors a l’apartat “Informes sobre e-Administració”. També podeu consultar les dades més recents plasmades al mapa interactiu de Catalunya. A més, posem a la vostra disposició el total de les dades de l’informe en format Excel, que podeu baixar-vos des de l’espai “Dades obertes” de la web del Consorci.