EACAT és el canal per presentar telemàticament els plans d’igualtat les empreses públiques

El Departament d’Empresa i Ocupació ha habilitat un procediment, mitjançant el qual els organismes públics poden presentar el seu pla d’igualtat que s’inscriurà en una base de dades i se’n farà difusió, a través del Catàleg d’Empreses amb Pla d’Igualtat,  disponible al Canal Empresa.

Les empreses públiques podran presentar el seu pla d’igualtat a través de l’EACAT.

El nom del servei a l’EACAT és “EMO – Pla d’Igualtat“.