Eines de signatura electrònica i Windows XP

L’única constant és el canvi, i més en el món de la informàtica en general, i dels sistemes operatius en particular. Amb una gran repercussió als mitjans de comunicació del sector, el 8 d’abril del 2014 Microsoft va deixar de donar suport per a Windows XP. Això vol dir que ja no es desenvolupen ni actualitzacions de seguretat, ni es solucionen d’altres incidències, ni es donen opcions de suport relacionades amb aquest sistema operatiu. Des de llavors, els seus usuaris l’utilitzen sota el seu propi compte i risc.

Per si això fos poc, el 15 de juliol Oracle va publicar les darreres versions de la seva màquina virtual java, anunciant que tampoc no hi donarien suport.  Tal i com mencionen al seu comunicat, això no necessàriament vol dir que les noves versions de la màquina virtual no funcionin en aquest sistema operatiu, si no que Oracle ja no donarà suport a les incidències que s’hi puguin trobar relacionades amb aquest.

L’escenari que es planteja té impacte als serveis que ofereix el Consorci AOC relacionats, sobretot, amb els procediments de signatura electrònica ja que aquests utilitzen applets java com a eina en client. Per tal d’avaluar l’estat de la situació, des del Consorci s’han instal·lat i provat satisfactòriament les dues versions de la màquina virtual java que ja no estan suportades (jre 7.71 i jre 8.25) amb l’applet de signatura que proveïm, i per tant, a curt termini  podem dir que les nostres eines de signatura electrònica encara funcionen i es poden utilitzar des de Windows XP.

Tot i això, no podem garantir que això continui sent així a mig o llarg termini, tenint en compte que les empreses que desenvolupen el programari sobre el que estan construïts els applets han deixat de donar-hi suport.  És per aquest motiu que des del Consorci AOC tampoc podem garantir que les incidències que es trobin a partir d’ara relacionades amb l’ús d’eines de signatura electrònica des del sistema Windows XP puguin ser solucionades.

Tant com ja han fet des de Microsoft i Oracle, des del Consorci AOC, recomanem als usuaris que utilitzin versions de Windows més recents per evitar els problemes derivats de la seva obsolescència i manca de suport per part de les empreses fabricants de programari.