Guia per a poders públics sobre Compra Pública Innovadora (PPI)

Basada en les noves Directives Europees de Contractació de 2014 podeu trobar una guia, elaborada per la Procurement of Innovation Platform que inclou, entre altres, informació sobre la forma d’adquirir la innovació, orientació sobre el desenvolupament d’una estratègia per a la PPI, explicacions dels procediments, les definicions i respostes a preguntes comunes i estudis de casos i recursos útils.

Podeu accedir a dita guia, en anglès, des d’aquí.