2013, un salt en l’ús de la notificació electrònica

2013Any 2012, més de 70 mil notificacions. Enguany, més de 210 mil. Les dades de l’informe resum de les dades d’activitat dels serveis són molt reveladores: l’ús de l’e-NOTUM ha augmentat en un 200%. A part del gran ús que en fa la Generalitat de Catalunya (145 mil) i l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (30 mil), destaquen els ajuntaments de Barcelona (20 mil), Santa Perpètua de Mogoda (2.226) i Castelló d’Empúries (2.189).

Pel que fa als tràmits interadministratius (els EACAT tràmits), aquest any se n’han fet quasi 300 mil; s’ha arribat a 2.000 ens usuaris amb un nombre total d’usuaris que passa dels 25 mil. La tramesa més utilitzada està relacionada amb la comunicació de cremes i permisos per fer foc, amb més de 85 mil en total; els ens més actius aquest 2013 han estat l’Ajuntament de Barcelona (8.312), seguit del Col·legi de Notaris de Catalunya (8.239)i la Diputació de Girona (7.299).

Mitjançant Via Oberta s’han realitzat més de 12 milions d’intercanvis de dades. Els certificats més consultats han estat el Títol de Família Nombrosa seguit per les dades relacionades amb el padró i la renda. Com a principals usuaris, ens trobem la Generalitat de Catalunya seguida de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona. Després de l’Ajuntament de Barcelona, els consistoris més actius han estat els de l’Hospitalet de Llobregat, Terrassa i Lleida. També és significatiu l’augment de les comunicacions de canvi de domicili gestionades, quasi 70 mil més respecte l’any passat.

Per acabar, també cal destacar que s’ha incrementat l’ús de l’ERES, el registre electrònic d’entrada i sortida. El volum de registres total ha passat de 132 mil a més de 210 mil (un augment del 60%).

Des de l’enllaç següent, podeu accedir a l’informe complet de les dades d’activitat dels serveis. Any 2013.