Més comentaris a la Jornada de factura-e

Una altra visió de la Jornada sobre factura-e del passat 17/4 amb interessants comentaris.

Vegeu-la aquí.