Millora en la tramesa d’anuncis al DOGC

El servei de Tramesa d’anuncis al DOGC d’EACAT inclou, des del passat 25 de febrer, una pantalla de consulta de l’estat de tramitació de les vostres publicacions.

Podeu trobar el Manual aquí