Justificació econòmica del Contracte Programa 2012 a EACAT

El període de justificació del Contracte Programa 2012 – dels projectes d’interès en matèria de Serveis Socials, Immigració, Infància i Adolescència, Família i Polítiques d’Igualtat comença el dia 2 de gener de 2013 i finalitza el 31 de gener de 2013.
 

El fitxer PDF de justificació econòmica, el model de llistat de professionals i el model de la memòria d’activitat estan disponibles per a ser descarregats en el mateix EACAT.