La Diputació de Barcelona rebrà les factures de Telefónica en format electrònic

A partir de juliol Telefónica enviarà a l’Organisme Recaptador de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona i a la pròpia Diputació de Barcelona les factures en format electrònic. Per poder rebre les e-factures, aquests dos organismes han hagut de demanar-ho explícitament en els plecs de contractació.

La Diputació de Barcelona, l’ORGT i Telefónica amb l’assessorament del Consorci AOC, han treballat conjuntament per posar en marxa l’emissió de factures electròniques amb format facturae a través del servei e.FACT. Aquest servei de facturació electrònica que ofereix el Consorci AOC a les administracions públiques catalanes permet la recepció de factures electròniques per part dels proveïdors, aconseguint els beneficis lligats als procediments de facturació (estalvi de costos, agilització i homogeneïtzació de processos).

Cal destacar que totes aquelles administracions públiques que, com la Diputació de Barcelona i l’ORGT, vulguin que Telefónica els envïi les seves factures en format electrònic han de sol·licitar-ho explícitament en els plecs de contractació. Posem a la vostra disposició models d’exemples d’ús per a l’adaptació dels plecs de clàusules administratives dels procediments de contractació.