Segueix la tendència a l’alça en la implantació i activitat dels serveis AOC

enotum1

Aquest més d’octubre, el total anual d’e-notificacions ja és més del doble respecte l’any 2012.

Les dades del mes d’octubre confirmen l’ascens reflectit a l’informe d’activitats dels serveis del mes anterior:

Pel que fa als tràmits interadministratius (els EACAT tràmits), aquest mes se n’han fet més de 214.000, superant de quasi quaranta mil el total de tràmits de l’any 2012. Tal i com va passar el mes passat, la tramesa més utilitzada està relacionada amb el foc: la comunicació de crema i els permisos per fer foc (quasi 20.000 trameses en total). L’ens més actiu aquest mes ha estat la Direcció General de Joventut amb la tramesa d’informació, escrits i documents.

Des de l’anterior extracció de dades, mitjançant Via Oberta s’han realitzat quasi un milió més d’intercanvi de dades, a l’espera de superar enguany els 10 milions. Les dades més consultades segueixen sent les del Padró municipal d’habitants seguides per les dades relacionades amb la identitat. Com a principals usuaris repeteixen la Generalitat de Catalunya i l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. En tercer lloc, l’Ajuntament de Barcelona amb el registre de vehicles i conductors.

Per últim, cal destacar l’espectacular augment de les notificacions electròniques. Només durant el mes d’octubre se n’han enviat 16.450, assolint un total anual de 174.000 de les quals el 61% correspon a la Generalitat de Catalunya, seguida de l’Ajuntament de Barcelona (17%) i l’Organisme de Gestió Tributària (11%).

Mitjançant l’enllaç següent, podeu accedir a l’informe complet de les dades d’activitat dels servei. Octubre 2013.