“Els motors de la innovació a l’administració pública” (llibre descarregable)

Durant els darrers anys, les invocacions a la innovació han estat constants. Gairebé tothom sembla coincidir que la innovació és imprescindible per fer front a un entorn cada vegada més complex, dinàmic i imprevisible. També les administracions públiques estan sotmeses a aquest imperatiu, ja que la societat a la qual pretenen servir experimenta ràpids canvis i profundes transformacions. A partir d’aquesta constatació, l’informe identifica quatre polítiques públiques innovadores i les analitza. L’objectiu és construir un seguit de recomanacions que afavoreixin la innovació en un hàbitat especialment resistent als canvis com és l’Administració pública.

Amb aquesta intenció, després de repassar la principal literatura sobre la innovació, es proposa una aproximació al com de la innovació basada en dues idees: la creació d’entorns que afavoreixen la innovació i la posada en marxa dels quatre motors que hi intervenen i n’estimulen la seva posada en marxa. Un estudi, en definitiva, que aborda un tema rellevant per al futur de les polítiques públiques i que ho fa a través de combinar la reflexió teòrica, l’estudi d’experiències concretes i la voluntat d’aportar eines útils per fer efectiva la innovació en l’àmbit públic.

Els motors de la innovació a l’administració pública” (Quim Brugué, Júlia Boada i Ismael Ivan Blanco)