Millores del servei e.FACT

Els usuaris del servei de facturació electrònica e.FACT del Consorci AOC, ja disposen de  noves funcionalitats com el rebut electrònic o la comunicació dels estats de la factura a través del correu electrònic.

El rebut electrònic és la garantia per les empreses de la presentació de les seves factures a les administracions catalanes. El rebut, com a còpia de la factura i en format pdf signat electrònicament, es troba disponible a través de la bústia de lliurament de l’e.FACT, o bé a la plataforma de facturació electrònica integrada a e.FACT (si aquest ha estat el canal emprat per lliurar la factura).

Així mateix, les administracions també poden descarregar-se el rebut mitjançant l’accés al portal del receptor a EACAT o  a través dels sistemes de gestió comptable integrats a e.FACT.

D’altra, les empreses que lliurin les factures a través de la bústia de lliurament, rebran la informació dels diferents estats associats a la gestió de la factura a través del correu electrònic que indiquin i com a alternativa a la consulta online d’estats a través de la mateixa bústia de lliurament.