El G8 elabora una declaració sobre Open Data

El document estableix un llistat de principis:

  • Dades obertes per defecte, reconeixent que hi ha condicions per a que algunes restin sense alliberar.
  • Qualitat i quantitat, que les dades siguin acurades, actualitzades i rigoroses, que s’exposin en un llenguatge entenedor i siguin completes.
  • Usables per a tothom, que les dades s’alliberin en formats oberts i tantes dades com sigui possible.
  •  Alliberar dades per a millorar la governança
  • Alliberar dades per a innovar

En aquest sentit des del Consorci AOC estem obrint aquelles dades d’interès a http://www.aoc.cat/Inici/COMUNICACIO/Dades-Obertes