Línies estratègiques del pla d’administració electrònica del Govern espanyol

Es presenten les línies estratatègiques del pla d’administració-e per part del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que té 5 grans objectius:

  • Simplificació de tràmits administratius propiciant la reutilització de la informació del sector públic.
  • Usabilitat i millora dels mecanismes d’identificació i autenticació.
  • Col·laboració interadministrativa.
  • Cooperació amb la societat (empreses, agents socials, …)
  • Potenciació de l’ús de serveis bàsics d’administració-e en municipis petits.

Més informació aquí