L’Ajuntament de Barcelona usa la subhasta electrònica de la PSCP

El passat dia 2 de maig de 2012, l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona va realitzar una subhasta electrònica, una eina que proporciona la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP), i que suposa un cost 0 a tots aquells ens locals que la vulguin utilitzar.

L’objecte de la subhasta va consistir en el subministrament de terres, substrats, compost i torbes. L’import de licitació era de 200.000 euros i l’import de sortida de la subhasta va ser de 178.627,03 euros. La duració de la subhasta, tenint en compte les pròrrogues, va ser de 2 hores i 45 minuts i en total es van rebre 66 ofertes realitzades per quatre licitadors convidats.

L’import de l’oferta guanyadora va ser de 142.000 euros; per tant l’estalvi aconseguit amb la subhasta va ser de 36.627 euros (un 20,5%). Respecte a l’import de licitació, l’estalvi va ser de 58.000 euros (un 29%).

Pel que fa al funcionament de la subhasta, Eduard Castells, Director de Compres de l’Ajuntament de Barcelona, va comentar que “el desenvolupament de la subhasta s’ha realitzat sense que es produís cap tipus d’incidència i ha funcionat correctament en tot moment”.