Curs d’operador d’entitat de registre idCAT virtual

Entre el 29 de maig i l’11 de juny passat hem dut a terme una edició virtual del curs d’Operador d’Entitat de Registre idCAT, a través de la plataforma Punttic. Han participat en aquesta edició pilot dos operadors de l’Ajuntament de Mataró i dos de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

A més de fer una profunda revisió del contingut teòric del curs, el curs virtual permet que els alumnes aprenguin al seu ritme (cadascú entra al curs quan vol) i que no s’hagin de desplaçar, ja que el poden realitzar des de qualsevol ordinador (tant des del de la feina com del personal). Tot i que pot semblar que en un curs virtual el contacte amb el formador no és tan directe com en un curs presencial, la plataforma Punttic permet establir diàlegs entre els diferents alumnes, diàlegs privats entre alumnes i professor, i publicar informació del curs pels alumnes.

Vistos els resultats del curs, en què tant els assistents com CATCert hem quedat molt satisfets del resultat final, des del servei idCAT hem decidit fer una edició del curs oberta al personal al servei de les entitats de registre idCAT. L’edició està programada del 26 de setembre al 2 d’octubre, i per a inscriure’s cal emplenar el formulari disponible a http://www.catcert.cat/RECURSOS/Formacio/Formacio-en-linia/Operadors-ER-idCAT.