El dia 20 de setembre finalitza el termini per obtenir la notificació electrònica de la revisió cadastral

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha revisat recentment els valors cadastrals dels immobles dels municipis de l’estat espanyol. Els nous valors cadastrals entraran en vigor en el rebut de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) del 2013.

El 20 de setembre és l’últim dia per en què es podrà obtenir electrònicament la notificació, tot i que es podrà fer de manera presencial a qualsevol punt d’informació cadastral fins el 16 de desembre de 2012.

Per obtenir la notificació electrònica cal entrar a la Seu electrònica del Cadastre introduir la clau identificativa que tots els propietaris de béns immobles han rebut per correu postal.

Més informació: http://www.sedecatastro.gob.es