Publicat el vuitè informe sobre l’e-Administració als ens locals

Amb l’objectiu de seguir analitzant l’evolució de l’administració electrònica als ens locals, el Consorci AOC ha publicat el 8è informe sobre l’e-Administració (PDF; 123KB), corresponent a les dades de gener de 2012. En aquest informe s’han actualitzat les dades recollides als informes anteriors i s’han incorporat dos paràmetres nous: carpeta del ciutadà i tauler electrònic.

Segons es desprèn d’aquest informe, actualment 278 ajuntaments disposen d’un tauler d’anuncis o edictes al seu web (el 29,4% del total), i en el cas dels consells comarcals són 16 (el 39% del total), malgrat que no tots compleixen tots els requisits que disposa la normativa vigent. És per aquest motiu pel qual el Consorci AOC ha desenvolupat el servei e-TAULER, que permet la publicació i la consulta electrònica dels edictes i anuncis, tant de matèries de competència local com procedents d’altres administracions públiques, de manera integrada a la seu electrònica de l’ens.

Pel que fa a les dades que podem destacar respecte l’informe anterior (octubre de 2011) són:

  • L’augment considerable d’ens que envien notificacions electròniques, ha pujat de 87 a 126 ajuntaments (un 4,10% més) i de 19 a 22 consells comarcals.

  • De la mateixa manera, segueix en augment el nombre d’ens que usen la factura electrònica: increment de 96 a 118 ajuntaments (un 2,4% més) i de 25 a 27 consells comarcals.

  • L’avenç progressiu de noves seus electròniques, són ja 135 ajuntaments (un 3% més) i 7 consells comarcals, dos més respecte l’informe anterior.

  • Increment de 246 a 303 ajuntaments que són cessionaris de dades d’altres administracions (augment d’un 6%), xifra que ara representa el 32% del total d’ajuntaments. I són ja 791 ajuntaments (83,5% del total) que cedeixen el seu padró municipal d’habitants per via telemàtica a altres administracions.

  • Finalment, 128 ajuntaments i 38 consells comarcals fan ús de serveis de seguretat mitjançant l’anàlisi preventiva de vulnerabilitats externes, el servei de seguretat del CESICAT que es pot sol·licitar a través del Consorci AOC.

Podeu consultar les dades del 8è informe i dels estudis anteriors a l’apartat d’Informes sobre e-Administració. També podeu consultar les dades més recents plasmades al mapa interactiu de Catalunya.