Els ens locals ja disposen de l’hemeroteca d’actes i acords

Tots els ens locals que ho desitgin la poden sol·licitar l’ACTECA, un servei de gestió documental que es es distribueix mitjançant EACAT.  L’ACTECA ofereix serveis de retenció, catalogació, cerca i recuperació de les actes i acords trameses pels ens locals al Departament mitjançant el servei de tramitació interadministrativa d’EACAT operatiu en la seva versió actual des del març de 2010.

Amb l’ACTECA és pot:

  • resoldre problemes de localització o pèrdua de documents electrònics
  • compartir fàcilment els documents amb la resta d’usuaris de l’ens amb una gestió de la seguretat i accés a classes, expedients i fitxers basats en grups d’usuaris
  • reduir el temps de consulta
  • estalviar espai físic i de desplaçament
  • gestionar la seguretat i l’accés als documents de forma estructurada

Per a més informació, consulteu el manual d’instruccions per a accedir a ACTECA