Nova convocatòria de subvencions en matèria de Cultura

Subvenció en matèria de Cultura per a ens locals i universitats

S’obre el termini de presentació a través d’EACAT de les sol·licituds de subvenció en matèria de cultura per a Intervencions arqueològiques i paleontològiques incloses en projectes d’investigació biennals.

Consulteu els requisits al web del Departament  http://cultura.gencat.cat/subvencionsitramits
 
Convocatòries
RESOLUCIÓ CLT/1923/2012, de 19 de juliol, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a intervencions arqueològiques i paleontològiques incloses en projectes de recerca biennals durant els anys 2012 i 2013
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=617209&type=01&language=ca_ES
 
Termini de presentació de sol·licituds de l’1 al 19 d’octubre.
 
Bases
RESOLUCIÓ CLT/92/2012, de 31 de gener, per la qual es dóna publicitat a l’Acord de 20 de gener de 2012 del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aproven les bases generals i específiques que han de regir la concessió de subvencions en matèria cultural.
RESOLUCIÓ CLT/377/2012, d’1 de març, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 27 de febrer de 2012, pel qual es modifiquen les bases generals i específiques que han de regir la concessió de subvencions en matèria cultural.