S’ha publicat al DOGC núm. 6145 de 8 de juny de 2012 , la nova convocatòria del programa VIURE AL POBLE MÉS 2012, mitjançant l’Ordre GRI/144/2012, de 18 de maig, del Departament de Governació i Relacions Institucionals,  per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar projectes de municipis amb una població de dret de fins a 3.000 habitants susceptibles de cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble Més, i s’obre la convocatòria per presentar sol•licituds.

La presentació de sol•licituds es farà a través d’EACAT mitjançant el formulari degudament validat, fins al 16 de juliol de 2012.