Castellar del Vallès aposta per la Finestreta Única Empresarial

L’Ajuntament de Castellar del Vallès s’ha integrat en un grup de treball impulsat pel Consorci AOC per implantar la Finestreta Única Empresarial als ens locals, en col·laboració amb el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat. L’objectiu del projecte és simplificar les tramitacions que emprenedors, empreses i industrials presenten davant les administracions públiques, de manera que esdevinguin més àgils, senzilles i efectives.

El Govern català considera una prioritat impulsar un canvi de model de relació entre les empreses i l’Administració. Aquest canvi de model implica, d’una banda, la modificació dels procediments per tal de racionalitzar i simplificar les càrregues administratives innecessàries, i d’altra banda, aquest nou model comporta la implementació de la Finestreta Única Empresarial que ha d’incorporar tots els tràmits i serveis que les empreses puguin necessitar per realitzar la seva activitat al llarg de tot el seu cicle de vida, amb independència de quina sigui l’administració responsable d’aquests tràmits.

Segons el regidor coordinador de l’àrea de Serveis Centrals de Castellar, Òscar Lomas, “l’Ajuntament vol esdevenir un referent municipal pel que fa a l’eliminació de barreres que puguin tenir les empreses a l’hora de presentar tràmits davant l’Administració”. “La participació en aquest projecte del Consorci AOC – afegeix – ha de servir perquè les empreses tinguin accés a una administració moderna del segle XXI.”

Altres serveis del Consorci AOC a Castellar del Vallès

Aquest ens local disposa de seu electrònica des del mes de maig al seu web www.castellarvalles.cat. Des d’allà es pot accedir a d’altres serveis del Consorci AOC com l’e-TAULER, el tauler electrònic d’anuncis i edictes, que permet a la ciutadania consultar, a través d’Internet, les comunicacions oficials de l’Ajuntament, i l’e-TRAM, del qual va ser el municipi pilot en el seu desenvolupament. De fet, aquest mes de juliol es compleixen 7 anys des de la seva posada en marxa.