Millores a l’acord general de nivell de servei del Consorci AOC

El Consorci AOC ha millorat el servei i l’atenció que ofereix als seus usuaris tant per telèfon com per correu electrònic. El seu antic servei d’atenció a l’usuari (SAU) ha passat a anomenar-se c entre d’atenció a l’usuari (CAU) i té un nou telèfon i un horari molt més ampli.

El telèfon passa a ser el 902 901 080 i l’horari de suport del Consorci AOC per atendre i gestionar telefònicament les incidències és ara de tot l’any de dilluns a divendres 0 8.00 a 19.00 hores, amb l’única excepció dels dies festius de l’Estat i de Catalunya. Dins d’aquest horari, s’hi pot contactar per reportar incidències en el servei. Aquestes incidències seran canalitzades al segon nivell quan sigui necessari o es solucionaran al moment.

A part del canal telefònic, cal destacar també l’altre canal de relació i de comunicació d’incidències entre les entitats i el Consorci AOC, el correu electrònic suport@aoc.cat.

Des d’aquí, podeu accedir a més informació sobre l’acord general de nivell de servei.