Diades AOC: difonent els serveis del Consorci

Les Diades AOC pretenen ser el fòrum de debat i difusió per a la implantació i utilització de les noves tecnologies de la informació i de les comunicacions en el marc de les administracions públiques catalanes i difusió dels serveis de l’AOC.

Mitjançant les Diades AOC es donaran a conèixer els projectes cabdals del Consorci AOC. Se celebraran diverses diades d’un dia de durada i de forma itinerant per tota Catalunya, tractant els temes de més incidència, d’acord amb la situació geogràfica de la Diada.