L’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’Administració General de l’Estat estudien signar un conveni marc per a la implantació d’un model integrat d’Atenció al Ciutadà a Catalunya

Amb aquest conveni, que encara no té data de signatura, es vol establir progressivament una xarxa d’espais comuns d’atenció a la ciutadania que permetrà la prestació de serveis integrats d’informació, orientació, atenció i tramitació sobre determinats aspectes de l’activitat administrativa.

Per assolir aquest model integrat, l’Administració de la Generalitat de Catalunya (AGC) i l’Administració General de l’Estat (AGE) es comprometen a col·laborar per implantar una xarxa d’espais comuns d’atenció a la ciutadania, ja siguin oficines d’atenció presencial (les anomenades oficines integrades), atenció telefònica, pàgines d’Internet (www.gencat.cat , www.ciudadano.es) i d’altres. A més, els ciutadans podran presentar, en els registres de les entitats locals que s’adhereixin al Conveni, les sol·licituds, escrits i comunicacions que vagin adreçades tant a l’AGC com a l’AGE. També es desenvoluparan mecanismes per, quan sigui possible, agregar i sindicar continguts de les pàgines d’Internet que depenguin de les dues administracions i, progressivament, es configurarà la prestació conjunta de serveis de gestió mitjançant la simplificació i integració dels tràmits i procediments administratius i la compatibilitat i interoperabilitat dels sistemes d’informació que els donin suport.