Signatura d’un conveni amb l’Ajuntament de Sabadell per poder fer la sol·licitud de certificats d’empadronament de manera telemàtica

L’Ajuntament de Sabadell i el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) han signat un conveni de col·laboració mitjançant el qual els ciutadans i ciutadanes que canviïn de residència podran comunicar el nou domicili a les administracions de manera telemàtica.

El director Gerent de l’ AOC, Joan A. Olivares, i la tinenta d’alcalde de l’Àrea de Serveis Centrals i Promoció Econòmica, Montserrat Capdevila, van signar el conveni per facilitar l’expedició i la comunicació telemàtica de volants del padró municipal d’habitants a administracions públiques amb respecte a la llei de protecció de dades.

L’objectiu de l’expedició telemàtica de volants del padró és substituir gradualment la tramesa de volants del padró en paper per volants telemàtics amb la finalitat de beneficiar tant l’Ajuntament, que s’estalviarà d’emetre volants en paper, com el ciutadà que deixarà de tenir l’obligació de desplaçar-se per a demanar-los i presentar-los en altres administracions.

L’Ajuntament de Sabadell està compromès amb l’objectiu de simplificació de la vida administrativa dels ciutadans, el que es concreta en la filosofia de ‘finestreta única’ administrativa i en la potenciació màxima de les eines que les noves tecnologies posen al nostre abast per tal d’agilitar tots els tràmits.