El Departament de Governació i Administracions Públiques impulsa la tramesa de dades de la plantilla del personal de l’administració local de Catalunya a través de l’EACAT

El proppassat mes de desembre es va publicar el Llibre Blanc de la Funció Pública Catalana. El personal dels ens locals de Catalunya han col·laborat activament en aquest projecte, tant pel que fa a la tramesa de les plantilles de personal, com pel que fa a les diverses consultes d’opinió realitzades.

Per tal de donar continuïtat a aquest projecte, poder analitzar i comparar l’evolució de les dades el Departament de Governació i Administracions Públiques està impulsant la tramesa anual de dades de les plantilles de personal a 1 de gener de 2006 mitjançant la plataforma EACAT i amb signatura electrònica. Com a l’edició anterior, la tramesa de les dades a través de l’eaCat pot substituir a la que fins ara s’efectuava en paper.

Aquesta tramesa s’ha de realitzar abans de que finalitzi el mes de març de 2006.