Nous serveis incorporats a l’EACAT

El passat mes de gener, el departament de Relacions Institucionals i Participació Ciutadana va obrir una convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds per a l’obtenció, per part dels ens locals, de subvencions per promoure la participació ciutadana i per a la contractació de personal.

Per primer cop, les sol·licituds d’aquestes subvencions s’han presentat i tramitat únicament a través de la plataforma EACAT – Extranet de les administracions públiques catalanes- la qual cosa ha redundat en una major agilitat en la recollida de dades i en la resolució de la convocatòria.