Curs sobre com compartir dades entre administracions: la interoperabilitat

Objectius

  • Conèixer les dades i documents que estan disponibles electrònicament i que els ciutadans no haurien d’aportar a un procediment administratiu.
  • Conèixer quins són els requeriments que s’han de complir per a poder sol·licitar l’accés a les dades: no oposició o consentiment, procediment on es demana la dada i competència.
  • Saber com sol·licitar al Consorci AOC aquestes dades i quins requeriments són necessaris per obtenir l’accés: formularis de sol·licitud.

Destinataris

Personal de l’Administració local, tant a nivell tècnic com de centres de decisió, que està involucrat en processos relacionats amb l’adaptació de la seva organització al concepte d’administració electrònica o bé que hagi de ser-ne usuari dels serveis Via Oberta  (personal de les OAC, unitats gestores, etc.)

Dates

Programa

  1. La interoperabilitat i el dret dels ciutadans a no aportar dades i documents en poder de les administracions segons l’article 28.2 de la Llei 39/2015
  2.  Què és Via Oberta? Quins documents acreditatius ja es poden deixar de demanar als ciutadans: Catàleg de dades i documents interoperables i cartes de serveis
  3.  Què ha de fer un ens local per utilitzar els serveis Via Oberta. Com sol·licitar els serveis de Via Oberta.
  4.  Casos d’ús

Característiques del curs

Professorat: Lídia Muñoz, cap de Servei d’Interoperabilitat (Via Oberta), Consorci AOC

Places: 25 places

Lloc: Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), Carrer Girona nº 20, Barcelona.

Hores lectives: 4 hores

Certificat: a l’alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat d’assistència per part de l’EAPC