GS – Accedir a la plataforma o visualitzar un servei determinat

La plataforma envia un correu de comunicació a l’adreça de correu electrònic vinculada a l’usuari d’EACAT, informant de les dades d’accés. L’usuari pot accedir mitjançant aquestes dades. Si no es rep aquest correu, es pot restaurar la contrasenya d’accés des de l’apartat Problemes per accedir? I un cop s’accedeix, revisar l’adreça de correu vinculada a […]

GS – Opcions de Personalització en assignar un servei a un usuari

Les opcions disponibles en aquest apartat de la fitxa d’usuari a EACAT, permeten definir si els serveis de tramitació (Tràmits entre AAPP), s’assignaran de manera manual a l’usuari com en el cas de les aplicacions , o bé, es defineix  que l’usuari que s’està creant o editant, tingui assignats tots els serveis de Tràmits amb un […]

GS – Per què no apareix l’opció de signar i finalitzar un tràmit?

Primer de tot, cal que verifiquis que disposes de permís de signatura del servei. Si no és així, cal contactar amb el Gestor d'usuaris d'EACAT del teu ens per a que els assigni. Més informació: Com puc assignar permisos d’un servei a un usuari d’EACAT? Una altra de les causes és que manquin dades per [...]

GS – Per què no apareix la campana al costat del nom dels serveis?

La campana és una funcionalitat que permet definir l'enviament d'un correu diari amb els assentaments del dia anterior corresponents als serveis assignats. Aquesta apareix al costat del nom de cada servei, dins de la pestanya Serveis, sempre i quan l'usuari, tingui Activa la  "Subscripció a avisos": L'activació de la "Subscripció a avisos" la pot fer [...]

GS – Per què un usuari no pot veure un servei autoritzat pel gestor?

El més comú sol ser que l’usuari no hagi tancat la sessió un cop autoritzat. Per tal que l’assignació dels permisos sigui efectiva, cal que l’usuari tanqui totes les finestres del navegador i torni a accedir a EACAT. També és possible que manqui algun dels permisos necessaris per poder visualitzar el servei. Veure FAQ: De […]

GS – Quin rol necessito per visualitzar un servei a EACAT tràmits?

Per a que es pugui visualitzar el servei, és necessari que el gestor d’usuaris assigni, el rol d’edició o signatura, d’aquest. En cas que només s’assigni el de visualització només es podran veure els assentaments de registre d’entrada i sortida d’aquest servei, a través de l’àrea general d’EACAT.  

GS – Rols genèrics per als serveis de tramitació

Els rols comuns definits a la majoria dels serveis de tramitació a EACAT, són els següents: Consulta: Permet visualitzar els registres d’un determinat servei. Edició: Permet editar les trameses del servei. Edició i Signatura: Permet editar i signar les trameses del servei. Aquests tres rols són excloents. En aquest sentit, el  rol d’edició inclou el […]

X