A la pestanya “Dades bàsiques” de la PSCP, no hi ha el botó publicar.

En aquesta pestanya únicament s’informa de les dades bàsiques de l’espai de licitació, però, encara no hi ha cap dada que s’hagi de publicar. Per tant només apareix el botó per desar.   Les dades bàsiques apareixeran a la part pública, a la part superior de totes les fases un cop publicada la primera. Per […]

A través de quins mitjans es comunica el servei idCAT amb les Entitats de Registre idCAT?

El servei idCAT comunica tota la informació de canvis, millores del servei idCAT, etc. a totes les Entitats de Registre que presten el servei. Per a fer-ho, utilitza dos mitjans:  – Correu electrònic: Utilitza els correus electrònics dels certificats d’operador i responsable del servei per a fer arribar la informació necessària pel correcte desenvolupament del […]

Accedir a la PSCP a través d’EACAT si no sóc ens local o universitat

El Consorci AOC d’acord amb el Departament d’Economia, presta el servei a través d’EACAT únicament als ens locals i universitats públiques de Catalunya, la resta d’entitats no accedeixen a la Plataforma de Contractació Pública a través d’EACAT. Per a informació sobre l’alta i accés per a entitats que no són del món local o universitats, […]

Accedir a un servei de Xarxa SARA no accessible

És possible que algun nou servei, amb una nova URL, no estigui convenientment configurat per al seu accés. En aquest cas cal enviar la sol·licitud d’accés mitjançant el formulari de contacte  indicant la URL a la que es vol accedir i l’adreça IP privada corresponent al servei dins la xarxa SARA, sempre que sigui possible. […]

Accés a la part pública de la PSCP?

Per accedir a la part pública de la Plataforma, per part de les empreses i ciutadans, per a consultar la informació publicada per l’òrgan de contractació, no hi ha cap requeriment especial a banda d’una connexió a Internet i un navegador estàndard. La visualització de la informació es pot realitzar des de la mateixa Seu electrònica […]

Al fer un ingrés d’un paquet d’informació de transferència, dóna el següent missatge d’error: “ingrés fallit: per un error en el parseig del XML”.

Existeixen alguns antivirus que fan un filtratge http de les pàgines de navegació d’un explorador d’Internet. Si aquests antivirus tenen activat aquest control es poden modificar les capçaleres del formulari o pàgina web i provocar un canvi en la codificació de la pàgina. Per això, apareixen aquests caràcters estranys. Una possible solució es deshabilitar aquesta opció de […]

Anul·lar un anunci

Es pot fer una anul·lació quan un expedient està en fase d’Anunci de Licitació, Adjudicació i Formalització i ja s’ha fet la publicació al Portal de Contracció, és a dir: La fase en edició és Anunci de Licitació, Adjudicació i Formalització. L’estat de la fase és Publicat Ha arribat la data i hora de publicació […]

Avisos per correu electrònic d’ofertes rebudes

Al camp “correu electrònic per a rebre avisos de noves ofertes” de la pestanya “Dades bàsiques” s’haurà d’especificar una adreça de correu electrònic d’un usuari del departament de contractació perquè, en el moment que entri una nova oferta,  telemàticament, se li enviarà un correu informant-li.

X