SIR 2.0 – Com es digitalitzen els documents que justifiquen un pagament?

Tal i com diu la  “Guia Funcional per a les oficines de registre. Sistema de Interconnexión de Registres (SIR)” -en la pàgina 10-, cal col·locar el segell de l’oficina de registre d’origen ABANS DE LA SEVA DIGITALITZACIÓ, indicant la data i l’hora de presentació. Per exemple, una oficina de registre d’origen d’un ajuntament que rep […]

X