El cercador sobre quines entitats documentals cerca?

El cercador de DESA’L només cerca a nivell de document. Per cercar les classes i els expedients la única manera de fer-ho és navegant per l’àrea de l’explorador del quadre de classificació Aquesta àrea inclou la representació en carpetes de la jerarquia de classes que conforma el quadre de classificació, així com els expedients que […]