Suspensió de la T-CAT

La suspensió consisteix en deixar un certificat sense validesa temporalment, durant un període màxim de 120 dies. És recomanable suspendre un certificat en cas de sospita de pèrdua o robatori. Durant el període de suspensió podeu tornar a habilitar el certificat novament però, si passats els 120 dies no l’habiliteu, es revocarà automàticament de manera irreversible.

Per sol·licitar la suspensió podeu trucar durant les 24 hores del dia, els set dies de la setmana, al número del nostre centre de trucades, 900 905 090, i un operador us demanarà el codi de suspensió que trobareu en el full de lliurament de posseïdor que vàreu signar en el moment de rebre el certificat. Si no el recordeu, podeu fer una recuperació dels codis, atès que aquesta dada consta en el correu que vàreu rebre amb els codis PIN i PUK, sempre i quan es tracti d’una T-CAT emesa a partir del 15 de març de 2010 (en el cas del personal de la Generalitat i dels seus organismes vinculats) i del primer de juny de 2010 (en el cas del personal del món local).

Els principals motius per demanar la suspensió són:

 • Quan ho sol·liciti el posseïdor de claus o el subscriptor o un tercer autoritzat (art. 9.1.a de la llei 59/2003)
 • En els casos legals previstos a l’article 9.1 de la Llei de Signatura Electrònica, és a dir, en cas que una resolució judicial o administrativa ho ordeni
 • Quan la documentació requerida a la sol·licitud de revocació sigui suficient però no es pugui identificar raonablement el posseïdor de claus
 • Quan la documentació requerida a la sol·licitud de revocació no sigui suficient,encara que es pugui identificar raonablement el posseïdor de claus
 • Quan la documentació requerida a la sol·licitud de revocació no sigui suficient i tampoc no permetin identificar raonablement el posseïdor de claus
 • Si el subscriptor no utilitza el certificat durant un període prolongat de temps, conegut prèviament
 • Si se sospita el compromís d’una clau, fins que aquest sigui confirmat
 • Quan no s’activa el certificat en un termini de 120 dies a partir de la data d’emissió del certificat.Errades o modificacions a les dades del certificat
 • Dubtes sobre la seguretat de la clau
 • Modificacions o extincions de la relació entre el titular i l’ens sol·licitant, o entre l’ens sol·licitant i l’entitat de registre
 • Infracció del titular: bé de les seves obligacions o bé dels requisits establerts per a la sol·licitud del certificat

Poden sol·licitar la suspensió d’un certificat:

 • El titular del certificat, en cas de certificats personals
 • L’ens subscriptor (sol·licitant) del certificat
 • L’entitat de registre T-CAT que va emetre el certificat
 • L’Agència Catalana de Certificació, com a prestador de serveis de certificació
Aquesta informació ha estat útil? NoSí
El 57% l'ha trobat útil (7 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

CA ES EN