Com enviar una factura si soc proveïdor d’una Administració Pública?

Aquests són els principals conceptes que cal tenir clars abans de fer servir la factura electrònica:

En aquest portal trobareu informació dirigida als proveïdors de les Administracions Públiques catalanes per saber com enviar-los factures electròniques, per donar compliment, entre d’altres a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic.

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
El 33% l'ha trobat útil (27 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

Icona d'un globus terraqüi