Revisió de les integracions via serveis web cap a la PCI

Arran de la millora tecnològica a la Plataforma Col·laboració Interadministrativa (PCI) informada en el comunicat Canvi de dominis a l’entorn de preproducció i producció a la PCI,us facilitem la relació de les noves URL’s i a més, un conjunt de punts per tal de poder comprovar el format de les peticions.

IMPORTANT! Els canvis cal que els proveu a unes URL’s lleugerament diferent, i per poder provar la validació de les vostres peticions cap a la PCI i que siguin validades amb el nou esquema i la nova validació més restrictiva, cal afegir un paràmetre “validar” a la URL:

PREPRODUCCIO

CLÚSTER IOP

https://serveis3-pre.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron?validar
https://serveis3-pre.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron?validar
https://serveis3-pre.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta?validar

CLÚSTER APP

https://serveis3-pre.app.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron?validar
https://serveis3-pre.app.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron?validar
https://serveis3-pre.app.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta?validar

CLÚSTER NT

https://serveis3-pre.nt.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron?validar
https://serveis3-pre.nt.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron?validar
https://serveis3-pre.nt.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta?validar

PRODUCCIO

CLÚSTER IOP

https://serveis3.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron?validar
https://serveis3.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron?validar
https://serveis3.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta?validar

CLÚSTER APP

https://serveis3.app.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron?validar
https://serveis3.app.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron?validar
https://serveis3.app.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta?validar

CLÚSTER NT

https://serveis3.nt.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron?validar
https://serveis3.nt.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron?validar
https://serveis3.nt.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta?validar

Addicionalment, podeu utilitzar prèviament el següent procediment per validar la vostra petició amb els esquemes de manera manual:

  • Accedir a Notepad++
  • Crear un arxiu nou: Archivo > Nuevo
  • Posar-ho en format UTF-8: Codificación > Codificar en UTF-8
  • Posar el contingut de les dades genèriques
  • Anar a validar sel·leccionant la ruta del XSD nou :  Plugins > XML Tools > Validate now
  • Revisar els possibles errors de validació

Per a qualsevol dubte podeu contactar a través del Portal de Suport d’Integradors.

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (Ninguna valoración todavía)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
X