Representa permet incorporar les representacions recollides en registres d’associacions municipals?

La resposta és no, donat que:

  • Les associacions són entitats sense ànim de lucre, constituïdes voluntàriament per tres o més persones per a complir una finalitat d’interès general o particular, per mitjà de la posada en comú de recursos personals o patrimonials amb caràcter temporal o indefinit (Article 321-1 de la LLEI 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques). Per tant, el registre d’associacions no és un registre d’apoderaments com el Mercantil, Propietat, etc. i, això és, no es considera que sigui un dels registres que l’article 6 de la 39/2015 anomena “similars”. En conseqüència, no hi ha obligatorietat d’interoperabilitat amb el Representa
  • A més, la persona que ha aportat un poder a aquell registre d’associacions ho ha fet amb una finalitat específica. La incorporació del Registre local al Representa entra en conflicte amb la protecció de dades ja que la finalitat del tractament amb la que es van recollir les dades canvia.
  • Finalment, encara que tècnicament sigui viable, aquesta incorporació de dades trenca amb el circuït de validació que s’ha establert al servei Representa.

Per la possible incorporació d’altres tipus de registres, caldrà analitzar:

  • naturalesa del registre
  • finalitat de la recollida de dades
  • circuit de validació de l’apoderament inscrit
Aquesta informació ha estat útil? NoSí (No Ratings Yet)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
Close Bitnami banner
Bitnami