Qui valida les representacions realitzades quan requereixen validació?

Aquesta és una qüestió organitzativa, davant la falta de precisió de la llei sobre aquesta qüestió. Per tant, és una qüestió de funcionament del servei i d’eficiència, però no de compliment normatiu.

El més important, en aquest cas, és que s’informa al ciutadà sobre aquesta validació, amb caràcter previ a la inscripció de la representació per poder complir amb el principi de consentiment informat.

No només això, sinó que també és significatiu per garantir la celeritat en la gestió de la representació i imposar les càrregues mínimes a l’interessat.

Per aquest motiu, des de REPRESENTA s’ha optat per que la validació de poders la durà a terme:
• Apoderament general: l’ens la seu del qual s’ha accedit per inscriure la representació (en el cas de representacions realitzades per via telemàtica) o l’ens al que s’ha acudit per realitzar la representació (en el cas de representacions realitzades per la via presencial)
• Apoderament a organisme: ens concret al qual s’atorga la representació
• Apoderament a tràmits: ens concret al qual s’atorga la representació

En aquest sentit, cal tenir en compte que és un registre col·laboratiu de responsabilitat compartida, de manera és recomanable confiar en l’actuació d’altres administracions usuàries, sense perjudici que amb posterioritat pugui requerir-se a l’interessat l’acreditació de la representació.

Contingut relacionat: Quines representacions cal validar?

Aquesta informació ha estat útil? NoSí (No Ratings Yet)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
Close Bitnami banner
Bitnami