Què ha fet el Consorci AOC en relació als codis DIR3 i codis FACe?

Sobre els codis DIR3:

  • DIR3 és el Directori d’Unitats Orgàniques i Oficines de Registre de totes les administracions públiques de l’Estat incloent les seves codificacions. El Consorci AOC ha donat d’alta a DIR3 una única unitat per cadascuna de les administracions públiques locals assignant un codi únic.
  • En el cas que una Administració pública catalana vulgui registrar diferents unitats que participaran en la tramitació de factures, cal crear-les a DIR3 i assignar codificacions per cada unitat. L’Administració pública catalana haurà de donar d’alta i actualitzar directament aquesta informació a DIR3. Per sol•licitar l’alta a DIR3, consultar https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/faq/DIR/77

Sobre els codis FACe:

  • Tots els codis organitzatius que s’introdueixen a FACe s’extrauen dels codis DIR3.
  • A FACe, les Administracions públiques catalanes hauran d’activar la unitat orgànica o unitats orgàniques donades d’alta a DIR3 al portal FACe i catalogar-les com a oficina comptable, òrgan gestor i unitat tramitadora. Prèviament l’Administració pública catalana haurà d’estar adherida a FACe i haver fet l’alta tècnica.
  • Per tramitar l’adhesió a FACe, fer l’alta tècnica i obtenir els permisos necessaris d’accés consultar: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/face/descargas#.VL4U1NKG8fY
Aquesta informació ha estat útil? NoSí
El 29% l'ha trobat útil (7 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

Icona d'un globus terraqüi