Què ha de fer una Administració Pública proveïdora d’altres ens?

En el cas que sigueu una Administració Pública que actua com a proveïdora d’altres administracions públiques, i que per tant, ha d’emetre’ls-hi factures electròniques, ho podeu fer a través:

  •  1. A través de la bústia de lliurament que ofereix e.FACT, servei gratuït d’enviament de factures
  •  2. A través de solucions de facturació pròpies o de mercat.

Si escolliu a través de solucions de facturació pròpies, al formulari d’alta al servei e.FACT haureu de marcar el check de “5) Emissió de factures a altres ens” a l’apartat “Altres funcionalitats del servei”:

Un cop el rebem uns enviarem informació per poder-vos integrar com a “proveïdor”.

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (+3 puntuación, 3 votos)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ