Què entenem per “Organismes que el formen”?

En aquest apartat cal publicar quina és la relació d’organismes que conformen el vostre ens. Només aplica a ens que estan configurats per altres tipus d’ens, com per exemple, mancomunitats o consorcis. Per aquest motiu, és un ítem que apareix amagat per defecte, però que si us aplica, cal que el feu visible.

Aquest ítem és de tipus automàtic i per tant, si us aplica, la informació del mateix apareix automàticament, en format de dades obertes, provinent del Municat.

En el cas que no us aparegui aquesta informació i ho considereu necessari, podeu introduir-la manualment, amb el següent modelatge de dades:

> Nom de l’ens
> Tipus d’ens
> Web de l’ens
> Tipus relació (llista)

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (0 puntuación, 4 votos)
El 0% l'ha trobat útil (1 vots)
X