Com peticionar certificats de dispositiu?

A continuació es mostra la manera d’emplenar les dades del certificats de dispositiu de manera genèrica.

Camps de petició de CDA i CDA-SENM
Dades del posseïdor de claus
Nom aplicació* Cal emplenar amb el nom de l’aplicació
Id aplicació* Cal emplenar amb el ID de l’aplicació
Correu-e* Cal introduir el correu electrònic del posseïdor. L’aplicació verifica que tingui una @ i un punt.
Departament Cal introduir el departament del posseïdor de claus que han indicat en el certificat de dades.
Prioritat* Cal indicar la modalitat de prioritat de la sol·licitud. (Urgent / Ordinaria)
Renovació* Cal marcar si es tracta o no d’una renovació de certificats
Organització* Aquest camp queda carregat per defecte
CIF* Aquest camp queda carregat per defecte
Dades del responsable del servei Aquest camp es pot triar entre tots els responsables del servei que tingui l’ens.
Nom i Cognoms* Seleccionem el nom i cognoms del responsable del servei de l’ens subscriptor.
NIF/NIE Aquest camp surt per defecte al seleccionar el responsable del servei
Correu-e Aquest camp surt per defecte al seleccionar el responsable del servei
Adreça Aquest camp surt per defecte al seleccionar el responsable del servei
Codi Postal Aquest camp surt per defecte al seleccionar el responsable del servei
Població Aquest camp surt per defecte al seleccionar el responsable del servei
Número d’expedient És un camp lliure i opcional a disposició de l’Entitat de registre T-CAT. Les dades contingudes en aquest camp sortiran impreses en la documentació que es generi durant l’emissió dels certificats.

 

 

 

 

 

 

 

 

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (Ninguna valoración todavía)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ