Per què un nou servei e-TRAM 2.0 ?

L’ e-TRAM 1.0 va néixer l’any 2002 amb l’objectiu de facilitar una solució tecnològica i de gestió per a que principalment els ajuntaments poguessin oferir serveis de tramitació als ciutadans sense necessitat de desplaçar-se a les oficines municipals amb un cost reduït, un temps d’implantació ràpid i amb plenes garanties jurídiques i de seguretat.
Actualment l’e-TRAM 1.0 es troba present en més de 900 ajuntaments, 41 consells Comarcals, 1 Diputació i més de 30 ens públics, i anualment es realitzen al voltant de 600.000 tramitacions, destacant especialment la instància genèrica i les queixes i suggeriments, que suposen de mitjana prop del 80% del total de tràmits realitzats.
Tot i l’èxit del servei ens cal posar-lo al dia a nivell funcional i tecnològic, i des del darrer trimestre de 2020 tenim ja disponible una nova versió, l’anomenat e-TRAM 2.0, que, començant pels consells comarcals anirem migrant al territori. L’e-TRAM 2.0 ofereix un conjunt de funcionalitats de tramitació millorades. Concretament:

 1. Senzillesa i rapidesa per a la ciutadania (Mobile first i responsive)
  Amb e-TRAM 2.0 tot es pot fer des del mòbil mitjançant webs responsives i accessibles, amb un alt nivell d’usabilitat. Destaca especialment la nova carpeta ciutadana (MyGov), molt àgil per a la ciutadania (i amb la possibilitat a curt termini d’integrar-hi la carpeta ciutadana pròpia de cada ens).
 2. Millores a l’entorn dels treballadors públics
  A e-TRAM 2.0 hem fomentat aspectes claus pels ens com:
  a) L’autogestió de les fitxes del catàleg de tràmits (que permet crear un catàleg propi de cada ens).
  b) La millora en la gestió de la seguretat (amb gestió dels usuaris editors del servei a partir d’EACAT).
  c) L’eliminació del back-office de gestió de e-TRAM 1.0, per a facilitar un model que fomenti la gestió des del propi back-office de l’ens (des del registre d’entrada).
  d) Les comunicacions cap a la ciutadania basades en actes administratius (comunicacions o notificacions electròniques).
 3. Robustesa interna
  L’e-TRAM 2.0 és nou i està fet sobre l’arquitectura tecnològica del Consorci AOC, aspecte que ens facilita al màxim els desplegaments de correctius i de nous desenvolupaments, tot augmentant la seguretat i reduint al màxim els talls de servei.
T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (+1 puntuación, 1 votos)
El 100% l'ha trobat útil (1 vots)